PRAMAC

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
PRAMAC 20 KVA Νέο

PRAMAC 20 KVA

ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ PRAMAC 20 KVA ..

PRAMAC DEUTZ 65KVA Νέο

PRAMAC DEUTZ 65KVA

ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ PRAMAC 65KVA ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DEUTZ 6CYL 1500ΣΤΡΟΦΕΣ/AIRCOOLED ..

PRAMAC ES8000 Νέο

PRAMAC ES8000

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ PRAMAC ΜΕ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HONDA 3000 ΣΤΡΟΦΕΣ / 3 PHASE / 1 CYL..

PRAMAC GSW45 Νέο

PRAMAC GSW45

ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ PRAMAC ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ PERKINS 45 KVA 1500 ΣΤΡΟΦΕΣ / WATER COOL..

PRAMAC HONDA 3KVA

ΗΛΕΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ PRAMAC HONDA 3KVA ..